Gedragscode

In 2004 stelden Febelfin en verscheidene beroepsfederaties uit de ondernemerswereld een gedragscode op die zowel voor banken alsondernemingen een aantal richtlijnen vastlegt met betrekking tot hun rol en verantwoordelijkheid in het kader van de kredietverlening. Die code werd hernieuwd in 2010.

Zo roept de gedragscode banken en ondernemingen op tot wederzijds vertrouwen en begrip voor elkaars beslissingen. Ze vraagt hen open en transparant te communiceren met elkaar. Aan kredietinstellingen wordt gevraagd omkredietdossiers vertrouwelijk en zonder discriminatie te behandelen.

 

 

Tags: