Zekerheden

Wanneer u een krediet aangaat bij een financiële instelling zal die u meestal om zekerheden vragen. De reden waarom ze dat doet is tweeledig:

  • bij een zakelijke zekerheid (hypotheek, pand, …): om voorrang te krijgen op andere schuldeisers op de opbrengst van het in zekerheid genomen goed in geval van gedwongen recuperatie;

  • bij een persoonlijke zekerheid (borgstelling, …): om aanspraak te kunnen maken op het vermogen van de persoonlijke zekerheid indien u het krediet niet terugbetaalt.

Waarom vraagt uw bank zekerheden?

Welke zekerheden kan uw bank vragen?