Europese steunmaatregelen

Loan for SME (EIB)

De Europese Investeringsbank (EIB) is de financiële instelling van de Europese Unie en levert een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de Unie door projecten te financieren die zijn gericht op de bevordering van Europese integratie, een evenwichtige ontwikkeling, economische en sociale samenhang en ontwikkeling van een economie die op kennis en vernieuwing is gebaseerd.

Meer info

SME guaranty facility (EIF)

Het Europees Investeringsfonds (EIF) ontwikkelt, promoot en beheert een aantal risicokapitaal- en schuldfinancieringsinstrumenten specifiek voor KMO’s. In deze rol bevordert ze de EU-doelstellingen ter ondersteuning van ondernemerschap, groei, innovatie, onderzoek, ontwikkeling en werkgelegenheid.

Meer info

Tags: