Europese steunmaatregelen

De Europese Unie (EU) biedt ondersteuning aan voor de financiering van startende en groeiende kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's). Voor de periode 2014 -2020 loopt in dit kader het 'Programme for the Competitiveness of Entreprises and SME's' (COSME) , de opvolger van het 'Competitiveness and Innovation framework Programme' (CIP). Voor het COSME programma wordt een budget uitgetrokken van 2.3 miljard EUR. Één van de doelstellingen van dit programma is de toegang tot financiering voor KMO’s vergemakkelijken a.d.h.v. fondsen voor waarborgen, risicokapitaal, enz.. Om ondernemers de weg te wijzen naar de nationale tussenpersonen die met dit programma werken ontwikkelden ze een handige tool.

Europese Investeringsbank (EIB) "Loan for SME"

Europees Investeringsfonds (EIF) "SME guaranty Facility"

Vleva-EU-subsidiegids 2014-2020

 

Tags: