Federale steunmaatregelen

Nationale Delcrederedienst 

De Nationale Delcrederedienst (ONDD) verleent betalingsgaranties voor Belgische bedrijven die internationaal actief zijn, in het bijzonder KMO's. Ze doet dit voor:

  • Werkkapitaalkredieten die de productiecyclus van een onderneming financieren. Het is de kredietverlenende instelling die de financiële garantie verkrijgt.
  • Investeringskredieten die worden gebruikt om vaste activa, overnames, de oprichting van een bedrijf, etc. te financieren. Het is de kredietverlenende instelling die de financiële garantie verkrijgt.
  • Kredietlijnen die dergelijke bedrijven, in het kader van hun handelstransacties, gebruiken voor de uitgifte van bankwaarborgen (bonds). Het is de kredietverlenende instelling die de financiële garantie verkrijgt.
  • Obligatieleningen (met privaat karakter) uitgegeven door dergelijke bedrijven. Het zijn de investeerders in de obligatie-uitgifte die in aanmerking komen voor de financiële garantie.

De zeer hoge kredietwaardigheid van ONDD draagt ongetwijfeld bij tot de toezegging van het krediet, de garantielijnen of het vinden van bijkomende middelen.

Tags: