Regionale steunmaatregelen

Iedere regio heeft een eigen systeem van overheidswaarborgen.

Waarborgregeling van het Vlaamse Gewest

De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) financiert ondernemers die actief zijn in Vlaanderen. Zij helpt hen van bij de prille start tot aan de groei en internationalisering van hun bedrijf. Ondernemers moeten wel beschikken over een goed businessplan en managementteam.

Afhankelijk van de situatie of het doel van de betrokken onderneming levert PMV financiering op maat: risicokapitaal, waarborgen voor bedrijfskredieten, voordelige leningen en investeringen via externe fondsen.

U kunt ook meer informatie vinden over de financieringsmaatregelen van de Vlaamse overheid via het Agentschap Ondernemen. Het Agentschap Ondernemen publiceerde in 2012 eveneens een brochure 'Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken' waarin alle bestaande financieringsmogelijkheden en overheidsmaatregelen overzichtelijk zijn opgenomen. 

Het Brussels Waarborgfonds

Het Brussels Waarborgfonds kent aan kredietinstellingen, tegen betaling van een eenmalige forfaitaire premie, een substantieel deel van de waarborgen toe die van KMO’s en zelfstandigen vereist worden voor de toekenning van beroepskredieten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Sowalfin - Waalse Gewest

Via Sowalfin ondersteunt het Waalse Gewest ondernemingen bij de start, groei of overdracht via Sowalfin o.a. via  toekenning van achtergestelde leningen (co-financiering met banken), waarborgregelingen en coördinatie van durfkapitaalverstrekking.

 

Tags: