Vragen of klachten?

Een algemene vraag?

Stuur een mailtje naar info@febelfin.be

Een vraag i.v.m. de coronacrisis?

 Laat hier een bericht achter. 

Een klacht? 

Indien u een klacht hebt in verband met uw kredietaanvraag of lopend krediet, gaat u in de eerste plaats te rade bij de ombudsdienst van uw bank of kredietinstelling.

Bent u niet tevreden met de door uw bank voorgestelde oplossing?

Heeft uw vraag of klacht betrekking op de aanvraag voor een nieuw of bijkomend krediet?

Als u een beroep hebt gedaan op de ombudsdienst van uw bank of kredietinstelling maar niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, dan kan de kredietbemiddelaar u concrete hulp bieden bij de aanvraag of weigering van een nieuw of bijkomend krediet. Hij komt ook tussenbeide wanneer u problemen ondervindt die enkel door een commerciële beslissing van de kredietgever kunnen worden opgelost.

Heeft uw vraag of klacht betrekking op een bestaand krediet?

 Als u een beroep hebt gedaan op de ombudsdienst van uw bank of kredietinstelling maar niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, dan kunt u aankloppen bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen. Dit orgaan behandelt alle klachten met betrekking tot bestaande kredieten.

Tags: